• Działaj świadomie. Po co oszczędzać wodę?

     • Chcielibyśmy mocno zaakcentować obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Zależy nam aby w tym roku skupić się na znaczeniu wody, problemach z jej deficytem w wielu częściach świata. Często słyszymy, żeby nie marnować wody, ale nie uzmysławiamy sobie dlaczego jest to takie ważne. Chcemy wspólnie dotrzeć do rzetelnych informacji, podejrzeć jak sytuacja braku wody wpływa na dzieci i młodzież na drugim końcu świata. Jeśli zrozumiemy problem, to łatwiej będzie nam świadomie działać. 


      Uczniowie  opracowują krótkie, bogate  w ilustracje, lub filmiki materiały dotyczące wody. W tygodniu poprzedzającym obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi materiały będą rozsyłane do uczniów, tak aby każdego dnia przekazać małą porcję wiedzy. Punktem kulminacyjnym będzie quiz, w którym pojawią się pytania związane z przygotowanymi  materiałami. 

      Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”).

     • Podsumowanie Quizu o Józefie Bemie, Patronie Szkoły Podstawowej nr 123

     • W quizie przygotowanym z okazji Dnia Patrona naszej szkoły wzięło udział 73 uczniów z klas 4-8. Średnia poprawnych odpowiedzi to 9,2 na 11 zadanych pytań.   Oto klasy, które najliczniej odpowiadały: 

      klasa 6b - 15 uczniów

      klasa 6c - 15 uczniów

      klasa 7a - 13 uczniów

      Pozostałe klasy:

      4a - 4

      4b - 2

      5a - 9

      6a - 0

      7b - 0

      7c - 7

      8a - 0

      8b - 7

      Serdecznie gratulujemy wiedzy o Naszym Patronie i dziękujemy za wspólną zabawę.