• Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 123 reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. Tworzą ją „trójki klasowe”
    z poszczególnych klas.

    Pracami Rady Rodziców kieruje Przewodniczący Rady Rodziców wraz z Prezydium.

    Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

    Przewodnicząca: Adrianna Misiuda
    Zastępca Przewodniczącej: Magdalena Dusza
    Skarbnik: Teresa Korczek 

     

    Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców ustalana jest kwota składki na Radę Rodziców       

    Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne (np. dyskoteki, spotkania międzynarodowe i lokalne, pikniki rodzinne), nagrody dla uczniów.