• 1967
     • 1967r. - decyzja o budowie Szkoły Podstawowej Nr 123 w Krakowie przy ulicy Okólnej 16 na terenie powstałego w połowie lat 60 XX wieku osiedla „Kozłówek”.

    • 1968
     • 14.09.1968r. - uroczyste otwarcie pierwszej szkoły na osiedlu (wcześniej przez dwa tygodnie młodzież uczyła się w budynkach przy ul. Żabiej i al. Dygasińskiego – w obecnym LO nr XV). Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz, m.in. przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie i Kurator Krakowskiego Okręgu Szkolnego. Pierwszym kierownikiem 8-klasowej, liczącej 14 oddziałów szkoły został mgr Władysław Bieniek.

    • 1971
     • Wrzesień 1971r. – powstanie w okolicy kolejnej Szkoły Podstawowej nr 116, przeniesionej z alei Dygasińskiego, która odciążyła naszą placówkę.

    • 1974
     • 1974 r. – nasza szkoła stała się jedną z dziesięciu nowo powołanych szkół środowiskowych mających za zadanie zapewnić dzieciom i młodzieży z osiedla różnorakie zajęcia popołudniowe. Poza istniejącymi już kołami zainteresowań zorganizowane jeszcze zostały: plastyczne, fotograficzne, gry na akordeonie i mandolinie czy też elektro-radio-techniczne.

    • 1975
     • 11.10.1975 - nasza szkoła zyskała patrona – generała Józefa Bema. Podczas uroczystości obecni byli m.in.: Kurator Okręgu Krakowskiego, inspektorzy szkolni, dyrektorzy innych placówek, jak również nauczyciele, rodzice i uczniowie. Podczas uroczystej akademii odsłonięte zostało popiersie generała, przed którym honorową wartę trzymali harcerze.

    • 1976
     • 1976 r. – rozbudowa szkoły, która zyskała szatnię i harcówkę. Powstały one głównie w czynie społecznym, choć budowę sfinansował też częściowo wydział oświaty. Należy również podkreślić, że była to pierwsza społecznie wybudowana w województwie miejskim szatnia (typowe projekty szkół z tego okresu nie przewidywały takiego pomieszczenia). Harcówka natomiast mogła się poszczycić wspaniałym sztucznym kominkiem.

    • 1979
     • 17.03.1979r. - w tym dniu (w 185 rocznicę urodzin naszego patrona) szkoła otrzymała sztandar. Ta doniosła uroczystość miała miejsce w hali Korony. Kolejno przemawiali: dyrektor szkoły Tadeusz Dziób, przedstawiciel kuratorium który odczytał akt nadania oraz fundatorzy, dyrektorzy Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych. Po zaprezentowaniu sztandaru i przekazaniu go uczniom odbyło się uroczyste ślubowanie. Doniosłą chwilą tej uroczystości było również wbijanie gwoździ do drzewca przez przedstawicieli siedmiu różnych organizacji.

    • 1980
     • Lata 80-te w naszym kraju to czas przemian społeczno – politycznych, które wpłynęły również na życie naszej szkoły m.in. po raz pierwszy obchodzono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a nie świętowano już rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej. Oczywiście szkolną tradycją były nie tylko uroczyste apele i praca społeczna, ale także szczególnie bliskie młodzieży: andrzejki, mikołajki, zabawa karnawałowa czy też Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka oraz zawsze wzruszające: Dzień Matki i Dzień Nauczyciela (obecnie Święto Edukacji Narodowej). Szkoła od samego początku istnienia mogła pochwalić się osiągnięciami sportowymi. Chlubą naszej szkoły byli i są olimpijczycy i laureaci konkursów przedmiotowych. 

      Nauczyciele, rodzice i uczniowie niejednokrotnie włączali się w ważne i społeczne akcje. Były to m.in.: zazielenianie osiedla, zorganizowanie przy szkole lodowiska, porządkowanie terenu wokół powstającej przystani „Bagry”. W szkole odbywały się zbiórki pieniędzy na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt, renowację zabytków Krakowa czy też budowę Pomnika – Mogiły Żołnierzy Września 1939. Nasza wrażliwość na nieszczęścia innych ludzi zaowocowała wpłatami pieniężnymi dla Armenii i Meksyku, a także na konto funduszu pomocy dzieciom niepełnosprawnym i domy dziecka.

    • 1999
     • 1999r. – w wyniku reformy edukacyjnej staliśmy się 6-klasową szkołą podstawową.

    • 2003
     • 2003r. - otrzymaliśmy tytuł „Szkoły z Klasą”. Akcja ta ma na celu dobrze przygotować każdego ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez rozwijanie jego wrażliwości, umiejętności i uzdolnień.

      Dzięki funduszom unijnym po 2004r. w szkole powstała  pracownia komputerowa, a w bibliotece szkolnej otwarta została pracownia multimedialna.

    • 2005
     • Od 2005r. nasza szkoła uczestniczyła w europejskich projektach międzyszkolnych.

      2005 – 2008 - w ramach programu Socrates – Comenius, wraz ze szkołami z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Polski, Rumunii, Włoch i Wielkiej Brytanii wzięliśmy udział w projekcie My, Dzieci Europy, Obywatele Europy.  Przez trzy lata wspólnych działań uczniowie omawiali problemy nurtujące kraje europejskie, a dotyczące poszanowania praw dzieci i obywateli.

    • 2010
     • 2010r. – przez wzgląd na naszego patrona, który jest bohaterem narodowym Polski i Węgier,   nawiązaliśmy współpracę ze szkołą z Budapesztu. Tak rozpoczął się projekt W rytmie czardasza i poloneza oraz wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli. Jego priorytetem było prezentowanie kultury naszych krajów oraz wspólne zwiedzanie Krakowa i Budapesztu. 

    • 2012
     • 2012 r. – nasza szkoła wzięła udział w projekcie Edukacja przez szachy, dzięki któremu w młodszych klasach mogliśmy rozpocząć  naukę gry w szachy. Projekt tak przypadł do gustu naszym uczniom i ich rodzicom, ze jest kontynuowany po dzień dzisiejszy. Gra w szachy pozytywnie wpływa na rozwój logicznego myślenia, orientację przestrzenną, myślenie analityczne, a także  sprawia wiele radości naszym uczniom zwłaszcza, gdy odnoszą sukcesy podczas turniejów szachowych.

      2012 - 2014 - braliśmy udział w programie LLP – Comenius Młodzi Europejczycy, eko-obywatele.  Wraz z nami w projekcie tym  uczestniczyły szkoły: z Chorwacji, Włoch, Hiszpanii oraz dwie z Francji. W ramach tego projektu podejmowaliśmy wiele działań ekologicznych. 

    • 2017
     • 2017- 2020 - w ramach programu Erasmus+ braliśmy udział w projekcie Szkoła europejska kształtująca nowego obywatelaWraz z nami w projekcie brały udział szkoły z Chorwacji, Hiszpanii, Włoch i Francji. Głównym założeniem tego projektu było kształtowanie postawy otwartej na współpracę przy równoczesnym poszanowaniu własnej odrębności kulturowej, 

    • 2018
     • W ramach programu Radosna Szkoła na terenie należącym do szkoły powstał plac zabaw.

      Przed zbliżającymi się obchodami 50 rocznicy powstania szkoły wykonano termomodernizację budynku co znacznie poprawiło wygląd zewnętrzny szkoły.

      Czerwiec 2018 - odbył się uroczysty Jubileusz 50 rocznicy powstania szkoły, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Miasta Krakowa, przedstawiciele władz Dzielnicy XII, proboszcz miejscowej parafii, prezes i wiceprezes Oddziału ZNP Kraków - Podgórze,  dyrektorzy sąsiednich szkół, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, rodzice i oczywiście uczniowie i absolwenci.

    • 2022
     • Uchwałą nr 5/2022/2023 z dnia 27 września 2022 roku wprowadzony został Hymn Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie. Pieśń o patronie Józefie Bemie skomponowała p. Barbara Leśniak, zaś tekst napisała p. Agnieszka Piskorska-Łuszczyńska.

    • 2023
     • Uchwałą nr 14/2022/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku wprowadzono do użytku Ceremoniał Szkoły Podstawowej Nr 123 w Krakowie.


  • Od początku istnienia szkoły do chwili obecnej funkcję dyrektora szkoły pełnili:

   1968r.                      mgr Władysław Bieniek

   1969r. – 1982r.        mgr Tadeusz Dziób

   1982r. – 2002r.        mgr Halina Ślusarczyk ( Idzik)

   2002r. 2018r.        mgr Marta Chrupczalska

   od 2018r.  -              mgr Marta Dębosz- Warchoł


    

   ► SZKOLNA GALERIA ZDJĘĆ