• Inwestycje zrealizowane na terenie szkoły w I półroczu


   • zakup mebli do świetlicy szkolnej nr 16,
   • zakup mebli do pracowni językowej nr 24,
   • zakup stolików i ławek do pracowni językowej nr 24,
   • malowanie pracowni językowej nr 24 i pracowni informatycznej nr 37,
   • modernizacja pracowni informatycznej w tym zakup 6 komputerów,
   • zakup 5 komputerów do sal lekcyjnych i 1 do biblioteki szkolnej oraz 6 monitorów,
   • zakup półek do biblioteki szkolnej,
   • zakup ławek do kolejnych dwóch boksów w szatni szkolnej,
   • zakup monitora multimedialnego , laptopa i trzech tabletów do pracowni zajęć korekcyjno- kompensacyjnych nr 30 w ramach programu aktywna tablica,
   • zakup programów do pracy z różnymi rodzajami dysfunkcji,
   • instalacja klimatyzacji w sekretariacie szkoły i gabinecie dyrektora,
   • wymiana oświetlenia we wszystkich klasopracowniach w szkole oraz gabinecie Wicedyrektor , pedagoga ,  psychologa szkolnego , pokojach nauczycielskich i gabinecie pielęgniarki.

    

   Inwestycje zrealizowane na terenie szkoły w II półroczu


   • wymiana wykładziny w pokoju nauczycielskim nr 5 i na dyżurce szkolnej,
   • położenie płytek w przedsionku szkolnym (śluzie), położenie gładzi i malowanie,
   • wymiana pozostałej części lamp oświetleniowych na korytarzach na parterze i I piętrze oraz w bibliotece szkolnej i szatni uczniowskiej,
   • zakup ławek do kolejnych boksów w szatniach szkolnych,
   • zakup zestawów zabawowy na korytarze szkolne,
   • wymiana drzwi ewakuacyjnych 2x oraz drzwi do pomieszczenia gospodarczego,
   • zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemiczno- fizycznej, biologiczno – geograficznej i edukacji wczesnoszkolnej,
   • wymiana materacy( 5 sztuk) i mat ( 5 sztuk)do ćwiczeń na dużej i małej sali gimnastycznej,
   • zakup ławek dla uczniów na korytarze szkolne 5 sztuk,
   • zakup pomocy i materiałów do świetlicy szkolnej,
   • zakup 11 sztuk monitorów do sali informatycznej,
   • wymiana monitoringu i systemu alarmowego w szkole,
   • malowanie korytarzy szkolnych i klatek schodowych,
   • zakup 3 telefonów komórkowych ( psycholog, świetlica, sekretariat),
   • montaż rolet zewnętrznych na portierni szkolnej i u pedagoga szkolnego,
   • zakup i montaż rolet w pracowni matematycznej  nr 23,
   • zakup szafek do szatni szkolnej sztuk 12 + 4,
   • malowanie klasopracowni matematycznej nr 23, językowej nr 36 i polonistycznej nr 33,
   • montaż oświetlenia awaryjnego w szkole,
   • zakup tablicy dla Samorządu Uczniowskiego,
   • wymiana szkolnego radiowęzła,
   • zakup siedziska dla uczniów na II piętro,
   • zakup siedzisk dla uczniów na I piętrze trzy sztuki,
   • zakup pomocy dydaktycznych do pracowni polonistycznej nr 33 dla dzieci z dysfunkcjami,
   • wymiana rolet w pracowni nr 23.
   • Już wkrótce

    Strona jest w trakcie tworzenia