• Świetlica


   • W szkole działa świetlica czynna od 620 do 1700. Oprócz funkcji opiekuńczych zapewnia odrabianie lekcji oraz  przygotowanie do udziału w ciekawych konkursach. Wychowawcy ściśle współpracują z Towarzystwem Nauczycieli i Wychowawców „KLANZA”, wprowadzając na zajęciach elementy pedagogiki zabawy. Organizujemy tematyczne spotkania integracyjne z uczniami i ich rodzicami okresie jesienno-zimowym i wiosennym. Prowadzimy zajęcia ruchowe przy użyciu chusty i tunelu animacyjnego. Zawsze przy sprzyjających warunkach pogodowych wychodzimy z dziećmi na plac zabaw i boisko szkolne.

    Do pobrania:

    ► REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     KARTA ZAPISU DZIECKA NA ŚWIETLICĘ

    ► UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY