• O szkole...


    Szkoła Podstawowa nr 123 im. Gen. Józefa Bema znajduje się na terenie osiedla „Na Kozłówce” i położona jest z dala od głównej drogi. Dysponuje dużym terenem zielonym, na którym znajduje się zagospodarowany ogród, dwa boiska oraz skocznia w dal. Od roku 2019 w bliskim sąsiedztwie szkoły znajduje się basen Centrum Sportu i Rekreacji Com-Com Zone, z którym szkoła nawiązała współpracę.

    Szkoła dysponuje siedemnastoma salami lekcyjnymi, w tym pracowniami: edukacji wczenoszkolnej, języka polskiego, języków obcych, historyczną, matematyczną, informatyczną, chemiczno-fizyczną, biologiczno-geograficzną, artystyczną oraz do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne z projektorami lub tablice interaktywne. Szkoła dysponuje dwoma salami gimnastycznymi (małą i dużą) oraz kuchnią i stołówką, w której serwowane są obiady gotowane na miejscu. Budynek szkoły posiada monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny oraz wejście z domofonem.

    W szkole działa świetlica czynna w godzinach od 620 do 1700. Oprócz funkcji opiekuńczych, świetlica zapewnia także odrabianie lekcji, ciekawe konkursy oraz zajęcia z elementami pedagogiki zabawy.

    Na terenie szkoły znajdują się gabinety: psychologa, pedagoga szkolnego oraz opieki przedmedycznej a także biblioteka szkolna z czytelnią multimedialną. W zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej oferujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze na każdym poziomie oraz pomoc pedagoga, psychologa, a także logopedów. Rodzic może monitorować postępy swojego dziecka poprzez dziennik elektroniczny Librus.

    Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać się na wielu płaszczyznach dzięki prowadzonym przez nauczycieli bezpłatnym zajęciom. Są to:

    • innowacje: "Edukacja przez szachy w szkole", Projekt dodatkowej nauki języka angielskiego "FUTURE4ME",
     Projekt "TEATR! Na widowni, scenie i za kulisami", "Zajęcia rozwijające z fizyki doświadczalnej",
    • zajęcia "Mali odkrywcy" dla klas I-III
    • Szkolne Koło Wolontariatu
    • kółko biologiczno-przyrodnicze
    • kółko informatyczne
    • kółko matematyczne
    • kółko chemiczne
    • zajęcia redakcyjne
    • zajęcia taneczne
    • zajęcia sportowe: piłka nożna, gry zespołowe, rugby.

    Odpłatnie istnieje także możliwość uczęszczania na: taniec, robotykę, język angielski oraz zajęcia sportowe - taekwondo, piłka nożna.

    Na terenie szkoły działa Podgórski Szczep Harcerski „Czwartacy” im. Szarych Szeregów.

     

             

                           Oferta edukacyjna szkoły                                                          Wirtualny spacer