• O szkole...


    Szkoła Podstawowa nr 123 znajduje się na terenie osiedla „Na Kozłówce” i położona jest z dala od głównej drogi. Dysponuje dużym terenem zielonym, na którym znajdują się plac zabaw wyposażony w nowoczesny sprzęt rekreacyjno - sportowy, dwa boiska oraz skocznia w dal. Budynek szkoły posiada monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny oraz wejście z domofonem.

    Szkoła dysponuje siedemnastoma salami lekcyjnymi, w tym pracowniami: edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, języków obcych, historyczną, matematyczną, informatyczną, chemiczno-fizyczną, biologiczno-geograficzną, artystyczną oraz do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Czternaście z nich wyposażonych jest w tablice intraktywne.  W każdej sali znajduje się oczyszczacz powietrza. Szkoła dysponuje również dwiema salami gimnastycznymi (małą i dużą) oraz kuchnią i stołówką, w której serwowane są obiady gotowane na miejscu. Na terenie szkoły znajdują się również gabinety: psychologa, pedagoga szkolnego oraz opieki przedmedycznej, a także biblioteka szkolna z czytelnią multimedialną. 

    Od roku 2019 w bliskim sąsiedztwie szkoły znajduje się jeden z najnowocześniejszych basenów w Krakowie Centrum Com-Com Zone, z którym szkoła nawiązała współpracę.

     

             

                           Oferta edukacyjna szkoły                                                          Wirtualny spacer