• Biologia                                           Wiesława Piotrowska - Englisz

                                                            Monika Ożóg


    Chemia                                            Monika Pepłowska

                                                             Ewelina Dranka


    Doradztwo zawodowe                     Izabella Jureczko - Świerk


    Edukacja dla bezpieczeństwa         Katarzyna Szymańska


    Edukacja wczesnoszkolna               Wioletta  Antosiewicz

                                                             Dorota Cienkosz

                                                             Katarzyna Kościółek

                                                             Maria Mika

                                                             Iwona Rojek

                                                             Katarzyna Stala

                                                             Anna Tokarska

                                                             Justyna Zapiór


    Fizyka                                              Jolanta Popiel


    Geografia                                         Monika Pepłowska


    Historia                                             Marta Dębosz – Warchoł

                                                             Izabella Jureczko – Świerk

                                                             Barbara Karczewska


    Informatyka                                       Agnieszka Róg


    Język angielski                                 Elżbieta Adamska

                                                             Anna Bar

                                                             Elżbieta Pasionek


    Język hiszpański                              Maria Krakowska


    Język polski                                     Izabella Jureczko – Świerk

                                                             Iwona Kondratiuk

                                                             Agnieszka Piskorska-Łuszczyńska

                                                             Anna Włosek

                                                             Magdalena Wójtowicz


    Logopedia                                        Dorota Cienkosz

                                                             Anna Tokarska


    Matematyka                                     Anna Boruta

                                                             Agnieszka Róg

                                                             Katarzyna Siemieńska

                                                             Justyna Zając


    Muzyka                                             Agnieszka Jasińska

                                                             Elżbieta Sowińska - Samek                                                      


    Plastyka                                           Agnieszka Jasińska


    Przyroda                                          Wiesława Piotrowska - Englisz


    Religia                                              Ks. Paweł Matysiak

                                                             Bożena Gębska

                                                             Jakub Jurek

                                                             Krzysztof Rogalski


    Świetlica                                           Luiza Grabowska

                                                             Joanna Matoga


    Technika                                           Katarzyna Siemieńska


    Wiedza o społeczeństwie                 Barbara Karczewska


    Wychowanie fizyczne                       Ryszard Budkiewicz

                                                             Justyna Frączek – Bogacka


    Wychowanie do życia                      Marta Dębosz – Warchoł 

    w rodzinie                                         Elżbieta Sowińska - Samek