• Biologia                                           Mateusz Wilk


    Chemia                                            Ewelina Dranka


    Doradztwo zawodowe                     Marta Oprocha


    Edukacja dla bezpieczeństwa         Agnieszka Szpala


    Edukacja wczesnoszkolna               Wioletta  Antosiewicz

                                                             Dorota Cienkosz

                                                             Katarzyna Kościółek

                                                             Marta Oprocha

                                                             Iwona Rojek

                                                             Katarzyna Stala

                                                             Anna Tokarska

                                                             Justyna Zapiór


    Fizyka                                               Anna Boruta

                                                             Jolanta Popiel


    Geografia                                         Katarzyna Owoc


    Historia                                             Marta Dębosz – Warchoł

                                                             Barbara Karczewska


    Informatyka                                       Agnieszka Róg


    Język angielski                                 Elżbieta Adamska

                                                             Magdalena Pala

                                                             Elżbieta Pasionek


    Język hiszpański                              Aleksandra Sałakowska


    Język polski                                     Iwona Kondratiuk

                                                             Agnieszka Piskorska – Łuszczyńska

                                                             Urszula Steinhof – Nowak

                                                             Karolina Ordyna

                                                             Anna Włosek


    Logopedia                                        Dorota Cienkosz

                                                             Anna Tokarska


    Matematyka                                     Anna Boruta

                                                             Ewelina Dranka

                                                             Agnieszka Róg

                                                             Katarzyna Siemieńska

                                                             Justyna Zając


    Muzyka                                             Maria Cebula

                                                             Justyna Zapiór                                                     


    Plastyka                                            Agnieszka Jasińska


    Przyroda                                           Mateusz Wilk


    Religia                                              Ks. Paweł Matysiak

                                                             Krzysztof Rogalski


    Świetlica                                           Maria Cebula

                                                             Agnieszka Jasińska

                                                             Iwona Kondratiuk

                                                             Joanna Matoga

                                                             Dominika Orzechowska

                                                             Anna Piwowarczyk

                                                             Norbert Smoleń


    Technika                                           Katarzyna Siemieńska


    Wiedza o społeczeństwie                 Barbara Karczewska


    Wychowanie fizyczne                       Ryszard Budkiewicz

                                                              Krzysztof Pacierz

                                                              Norbert Smoleń 


    Wychowanie do życia                      

     w rodzinie                                        Jolanta Horska – Łopatka                           


     Nauczyciel wspierający

     proces kształcenia, rewalidacja       Iwona Surkow


    Zajęcia                                              Bernadetta Dziadura

    korekcyno - kompensacyjne             Anna Włosek