• ZEBRANIE Z RODZICAMI

   Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych
   w roku szkolnym 2021/2022.
   Spotkanie z dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym
   odbędzie się 23 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

    

   << WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY >>

    


   REKRUTACJA

   Zgodnie z Zarządzeniem nr 161/2021 Prezydenta Miasta Krakowa  
   z 25 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych,  
   dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków  
   rozpocznie się 1 marca 2021r.

    

   Aby zapisać dziecko do szkoły 
   >>  KLIKNIJ TUTAJ <<


    


   Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

   >> OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY <<


    

  • TERMINARZ REKRUTACJI

   01.03 - 31.03             uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców; przyjmowanie wniosków
                                       w szkole 


   01.03 - 01.04             weryfikacja wniosków przez szkołę


   30.04 godz. 9.00       ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)


   04. 05 - 14.05            potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły - składanie 
                                       oświadczeń w szkole


   17.05 godz.12.00       ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc 

    

   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

   18.05 - 25.05              przyjmowanie wniosków w szkole (jedynie w formie papierowej)


   18.05 - 26.05              weryfikacja wniosków przez szkołę


   11.06 godz. 9.00         ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)


   14.06 - 18.06              potwierdzenie woli przyjęcia - składanie oświadczeń w szkole


   21.06 godz. 9.00        ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc