• REKRUTACJA

   Zgodnie z Zarządzeniem nr 232/2022 Prezydenta Miasta Krakowa  
   z dnia 30 stycznia 2023 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych,  
   dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków  
   rozpocznie się 1 marca 2023 r.

    

   Zarządzenie nr 232/2022 Prezydenta Miasta Krakowa

    

   Aby zapisać dziecko do szkoły 
   >>  KLIKNIJ TUTAJ <<


    


   Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

   >> OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY <<


    

  • TERMINARZ REKRUTACJI

   01.03 - 31.03             uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców; przyjmowanie wniosków
                                       w szkole 


   01.03 - 01.04             weryfikacja wniosków przez szkołę


   29.04 godz. 9.00       ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)


   04.05 - 13.05             potwierdzanie woli przyjęcia


   16.05 godz.12.00       ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc 

    

   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

   17.05 - 24.05              przyjmowanie wniosków w szkole (jedynie w formie papierowej)


   17.05 - 25.05              weryfikacja wniosków przez szkołę


   10.06 godz. 9.00        ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)


   13.06 - 17.06              potwierdzenie woli przyjęcia - składanie oświadczeń w szkole


   20.06 godz. 9.00        ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc