• SZKOLNA LIGA ZADANIOWA Z MATEMATYKI

    12.04.2021 19:44
     

    Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VIII do uczestniczenia 
    w tym roku szkolnym w zmaganiach matematycznych.
    Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w REGULAMINIE 
    Życzymy wytrwałości i wysokich wyników.
    Organizatorzy: Katarzyna Siemieńska i Justyna Zając

    ZESTAWY ZADAŃ  (ZESTAW 5 -  KWIECIEŃ)

    ►  KLASA 4

     

     

   • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Koci Świat"

    17.02.2021 18:16
    Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym -  KOCI ŚWIAT. Organizatorem jest świetlica w Szkole Podstawowej  nr 111 im. Wojska Polskiego, ul. Bieżanowska 204 w Krakowie.

    Cele konkursu:
    - rozwijanie kreatywności uczniów
    - rozwijanie umiejętności obserwacji
    - rozwijanie umiejętności pracy w programach graficznych

    Regulamin:

    1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas I-III, uczestnicy zajęć świetlicowych.
    2. 
    Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnym programie graficznym i zapisanie jej w pliku PDF, której motywem przewodnim są kocie zwyczaje, codzienne zabawy, nietypowe kocie zachowania obserwowane na co dzień.
    3. Jeden uczestnik wykonuje jedną pracę.
    4. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
    - klasy I
    - klasy II i III
    5. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostanie I miejsce i wyróżnienie.
    6. Kryteria oceny prac:
    - Własny wkład pracy
    - Niebanalny pomysł przedstawienia tematu
    - Atrakcyjność plastyczna
    - Staranność wykonania pracy
    5. Prace stają się własnością organizatora i posłużą do zorganizowania
    wirtualnej wystawy pokonkursowej na stronie internetowej świetlicy
    6. Praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, klasę.

    Każdy uczestnik dołącza do pracy podpisane oświadczenie o zgodzie na
    przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy . Oświadczenia będzie można odebrać w świetlicy SP 123 i tutaj również prosimy o dostarczenie prac do 03.03.2021r.