• W związku z realizacją art.4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku  o opiece zdrowotnej nad uczniami, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 123, informuje, że opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana będzie przez lekarza dentystę  w Gabinecie stomatologicznym Rafał Deja

    Stomatologia Szkolna

    w Szkole  Podstawowej nr 162

    ul. Stojałowskiego 31

    30-611 Kraków

    Dni i godziny świadczenia opieki stomatologicznej:

    Wtorek 8:00-13:00

    Środa 8:00-13:00

    Piątek 8:00-13:00

    Rejestracja telefoniczna czynna jest w godzinach świadczenia opieki stomatologicznej pod numerem telefonu: 604-325-475