• Środki ochrony osobistej dla krakowskich rodzin

     • Fundacja Inteligentna Małopolska realizując projekt "Razem z Rodziną"  wspiera krakowskie rodziny w dostępie do środków ochronnych (maseczki i przyłbice). Projekt sfinansowany został przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych w zakresie Przeciwdziałania Covid 19. Do wsparcia uprawnione są Rodziny zamieszkujące obszar Miasta Krakowa. Gdzie można odebrać pakiet rodzinny:

      FABLAB MAŁOPOLSKA
      ul. Królewska 65a
      30-081 Kraków
      tel.665 770 994, 665 770 995
      .

      Dodatkowe informacje dostępne pod adresem:

      https://www.fablabmalopolska.pl/fundacja-inteligentna-malopolska-wspiera-krakowskie-rodziny