• 04.09.2023                                       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024


    16.10.2023                                       Dzień Edukacji Narodowej - ślubowanie klas I


    10.11.2023                                       Apel z okazji święta Odzyskania Niepodległości


    22.12.2023                                        Jasełka szkolne


    23.12 - 31.12.2023                          Zimowa przerwa świąteczna


    19.01.2024                                       Podanie propozycji oceń śródrocznych 


    26.01.2024                                       Wystawienie ocen śródrocznych


    12.02 - 25.02.2024                          Ferie zimowe


    20.03.2024                                       Dzień Patrona Szkoły


    27.03.2024                                       Apel Wielkanocny


    28.03 - 02.04. 2024                         Wiosenna przerwa świąteczna


    26.04.2024                                       Apel z okazji Świąt Majowych


    29.04.2024                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    30.04.2024                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    02.05.2024                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    14.05 - 16.05.2023                          Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych


    29.05.2024                                       Podanie propozycji ocen rocznych i końcoworocznych


    31.05.2024                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    14.06.2024                                       Wystawienie ocen rocznych i końcowych


    20.06.2024                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    21.06.2024                                       Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024