• Rok szkolny 2018/19

      • Inwestycje zrealizowane na terenie szkoły w I półroczu


        •  malowanie klatki schodowej zachodniej
        •  zakup projektora do sali nr 45
        •  zakup i montaż we wszystkich salach lekcyjnych 22 oczyszczaczy powietrza
        •  zakup komputera do pokoju nauczycielskiego
        •  zakup niszczarki do dokumentów
        • zakup kolejnej tablicy multimedialnej
        • zakup szafy RODO
        • zakup komputera do sekretariatu szkoły i laptopa do gabinetu dyrektora

         

        Inwestycje zrealizowane na terenie szkoły w II półroczu


        • malowanie sal lekcyjnych nr 18 i 19
        • usunięcie boazerii i malowanie holu szkoły
        • zakup gablot informacyjnych (umieszczonych w okolicach sekretariatu)
        • montaż szafy na dokumenty spełniającej wymogi RODO w sekretariacie szkoły
        • montaż wentylatora w szatni szkolnej i otworów wentylacyjnych w kuchni szkolnej
        • malowanie sal lekcyjnych: 37, 33, 31
        • wymiana drzwi w sekretariacie i gabinecie dyrektora
        • remont toalet dla chłopców i personelu na parterze
        • remont gabinetu pielęgniarki i przystosowanie go do obowiązujących standardów
        • remont pomieszczenia nr 5 na parterze
        • zakup 2 laptopów i 2 tablic multimedialnych na wyposażenie sal lekcyjnych w ramach projektu: „Aktywna tablica”
        • zakup lektur szkolnych i innych książek dla młodzieży za kwotę 15 tys. w ramach projektu realizowanego przez bibliotekę szkolną
        • zakup mebli do 3 sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej
        • zakup szafek uczniowskich na pomoce dla klas 7a, 7b, 8a