•      

     Uchwałą nr 5/2022/2023 z dnia 27 września 2022 roku wprowadzony został Hymn Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie. Pieśń o patronie Józefie Bemie skomponowała p. Barbara Leśniak, zaś tekst napisała p. Agnieszka Piskorska-Łuszczyńska.

     Tekst hymnu szkoły:

     1. Bohater wiecznych nadziei,
         Generał polskich wojsk,
         Nie zna pojęcia przegranej sprawy,
         Orężem Jego Honor jest.

                   Ref. Józef Bem patronem szkoły mej!
                   Podstawowej 123
                   Józef Bem patronem szkoły mej!
                   Podstawowej 123

     2. Polsko, moja Polsko
         Pragnę byś wolna była,
         Polsko, moja Polsko
         Tyś dla mnie jedyna.

                  Ref. Józef Bem patronem szkoły mej!
                  Podstawowej 123
                  Józef Bem patronem szkoły mej!
                  Podstawowej 123

     3. Wiedział, co w życiu ważne,
         Niepodległości poświęcił się,
         On żyje w sercach naszych,
         Hołd oddajmy Mu!

                 Ref. Józef Bem patronem szkoły mej!
                 Podstawowej 123
                 Józef Bem patronem szkoły mej!
                 Podstawowej 123