• Harmonogram roku szkolnego 2021/2022


    01.09.2021                                       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021


    14.10.2021                                       Dzień Edukacji Narodowej - ślubowanie klas I

                                                              dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    10.11.2021                                       Apel z okazji święta Odzyskania Niepodległości


    12.11.2021                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    21.12.2021                                       Podanie propozycji ocen śródrocznych


    22.12.2021                                       Jasełka szkolne 


    23.12. - 31.12.2021                         Zimowa przerwa świąteczna


    07.01.2022                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    13.01.2022                                       Wystawienie ocen śródrocznych


    17.01. - 30.01.2022                         Ferie zimowe


    13.04.2022                                       Apel Wielkanocny


    14.04. - 19.04. 2022                        Wiosenna przerwa świąteczna


    02.05.2022                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    04.05.2022                                       Apel z okazji Świąt Majowych


    24.05. - 26.05.2022                        Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych


    31.05.2022                                      Podanie propozycji ocen końcowych i końcoworocznych


    01.06.2022                                      Dzień Dziecka 


    14.06.2022                                      Wystawienie ocen końcowych i końcoworocznych


    16.06.2022                                      Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    17.06.2022                                      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    24.06.2022                                      Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022