• Harmonogram roku szkolnego 2020/2021


    01.09.2020                                        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021


    14.10.2020                                        Dzień Edukacji Narodowej - ślubowanie klas I


    02.11.2020                                        Dzień wolny od zajęć edukacyjnych


    11.11.2020                                        Święto odzyskania Niepodległości


    22.12.2020                                        Jasełka szkolne 


    23.12. - 01.01.2020                          Przerwa świąteczna


    22.12.2020                                       Podanie propozycji ocen śródrocznych


    04.01. - 17.01.2021                         Ferie zimowe


    22.01.2021                                       Wystawienie ocen śródrocznych


    01.04. - 06.04. 2021                        Przerwa świąteczna


    25.05. - 27.05.2021                         Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć edukacyjnych


    01.06.2021                                       Dzień Dziecka 


    03.06.2021                                       Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


    07.06.2021                                       Podanie propozycji ocen końcowych i końcoworocznych


    18.06.2021                                       Wystawienie ocen końcowych i końcoworocznych


    25.06.2021                                       Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020